Warunki i koszty dostaw MEBLE PROSNA TRANSPORT :


Czas oczekiwania na meble :


meble łazienkowe- 3- 21 dni roboczych
meble tapicerowane- 4-6 tygodni za wyjątkiem poniższych modeli:
Fresh, Fresh Lift, Presto, Aldi, Klein - te do 21 dni roboczych
meble kuchenne- 7-29 dni roboczych
meble pokojowe- 7-21 dni roboczych
meble dziecięce - 72 h do 14 dni roboczych

KOSZT DOSTAWY JEST POKAZANY W OPISIE KAŻDEGO PRZEDMIOTU

Wszystkie meble dostarczamy własnym transportem.
Dostawy odbywają się od poniedzialku do piątku w godzinach od 6 do 23.
O dostawie informujemy przynajmniej dzien wcześniej.
Termin dostawy ustala sprzedający.
Koszty transportu znajdują sie w części poniżej.

Kupując dowolną ilość przedmiotów koszt transportu będzie liczony tylko jeden!
W przypadku zakupu kilku przedmiotów – meble skrzyniowy + meble tapicerowany – liczony jest wyższy koszt dostawy (zgodnie z cennikiem w opisie przedmiotu)KOSZTY TRANSPORTU


Koszty na meble znajdują się w opisie każdego przedmiotu - z reguły jest to mapka Polski

- ( mapka kosztów na końcu każdego opisu przedmiotu)

TRANSPORT ZAGRANICZNY :

Czechy i Słowacja

www.nabytek-prosna.cz


Obsługa klienta :

obchod@nabytek-prosna.cz

 

Dostawa do Niemiec:

Obsługa klienta :

hurt@mebleprosna.pl

Dostawa do Belgii i Holandii:


Obsługa klienta :


hurt@mebleprosna.pl

 

Dostawa do Wielkiej Brytanii oraz Irlandi:


Obsługa klienta :


hurt@mebleprosna.pl

Płatności dokonuje się przy odbiorze mebli u kierowcy.
Możliwa jest również płatność z góry przelewem, w takich wypadkach prosimy o kontakt, dane do przelewu wysyłamy indywidualnie.
Czas oczekiwania na realizację zamówienia jest opisany w treści opisu każdego przedmiotu.  Z przyczyn od nas niezależnych, braku mebli na magazynie czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Koszt dostaw znajdują się na stronie w opisie przedmiotu.  O dostawie będzie informować co najmniej dzień wcześniej, poprzez wiadomość sms.
Prosimy pamiętać, że wzorniki tkanin są wyłącznie materiałem poglądowym i nie stanową podstawy do reklamacji.

Gwarancja na meble wynosi 12 miesięcy. Reklamacje składamy na maila reklamacje24@wp.pl

Meble tapicerowane wykonywane są pod indywidualne zamówienie i nie podlegają zwrotom.  Na pozostałe meble mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny po wcześniejszym wypełnieniu
formularza odstąpienia od umowy lub w innej formie pisemnej.
Koszty transportu w takim przypadku pokrywa kupujący.

Zwrotu towaru można dokonać  wyłącznie naszym transportem ze względu na
wielkość towaru. Zwrot kosztów zakupu następuje po odbiorze i sprawdzeniu mebli przez naszego pracownika w siedzibie firmy.

Meble uszkodzone oraz zmontowane nie podlegają zwrotowi.

Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia zamówionego towaru aż do momentu, w którym zostanie przez Państwa odebrany.

W przypadku zlecenia odbioru przez kupującego odpowiedzialność za
towar ponosi kupujący aż  do momentu wydania go przez sprzedającego - przewoźnikowi.

Wszystkie zdjęcia są własnością firmy MEBLE MKZ i kopiowanie bez zgody będzie surowo karane.
Wszystkie zestawy mebli łazienkowych są objęte ochroną wzoru przemysłowego zgłoszonego do URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE.

Każde kopiowanie mebli oraz publikowanie zdjęć bez zgody naszej firmy będzie surowo karane.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie MEBLE MKZ są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, oraz objęte są roczną gwarancją producenta.

Zamówienie skierowane do realizacji nie może zostać anulowane przez Klienta.

Wszystkie meble dostarczamy tylko własnym transportem

Koszt dostawy jest indywidualny dla każdego przedmiotu- wyszczególniony w opisie przedmiotu.

Czas realizacji zamówienia wyszczególniony jest w opisie każdego przedmiotu

O dostawie informujemy przynajmniej dzień przed dostawą.

Dostawy odbywają się od poniedziałku do  soboty w godzinach od 6 do 23.

Termin dostawy ustala sprzedający ze względu na łączone punkty.

W przypadku nie odebrania mebli przez klienta w podanym przez nas terminie, koszty transportu pokrywa kupujący.

Kierowcy nie wnoszą mebli do mieszkań.

Klient ma możliwość wytyczenia własnego terminu oraz godzinę dostawy - dopłata 500zł do kosztu transportu

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy, bez podania przyczyny lub z powodu braku mebli na magazynie.

Pod adresem firmy nie posiadamy ekspozycji mebli


Meble Prosna
Zbigniew Sobczak
ul. Główna 69
46-134  Głuszyna
Nip: 997-007-16-66

Telefon kontaktowy:
694 822 389Karta użytkownika :

Gwarancja obejmujemy wszystkie nasze wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na jej terytorium w czasie realizowania procesu reklamacji.

Klient (gwarant)jest zobowiązany do zachowania należytej jakości mebla oraz zasad jego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, w ciągu obwiązującego 12 miesięcznego okresu gwarancji. . Okres objęty gwarancją rozpoczyna się od momentu wydania mebli Kupującemu. Data wydania mebli musi być potwierdzona .

W chwili dostawy kupujący w celu sprawdzenia jakości mebla, jest zobowiązany do obejrzenia mebla i potwierdzenia jego odbioru na stosownym dokumencie.

Producent odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych meblach oraz za uszkodzenia będące nieuniknionym ich następstwem wówczas, gdy mebel był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.

Producent w terminie do 21 dni powiadomi Kupującego o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji.

Reklamacje uznane za zasadne będą realizowane w terminie 30 dni roboczych, po uprzednim  telefonicznym, bądź mailowym powiadomieniu Kupującego. W wyjątkowych sytuacjach producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu.

Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem zakupu mebli.

W przypadku braku Karty Gwarancyjnej lub dowodu zakupu mebli reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

SPOSÓB REALIZOWANIA REKLAMACJI

Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi do 30 dni od daty jej rozpatrzenia.

Termin rozpatrzenia i realizacji reklamacji może ulec przedłużeniu, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę mailem lub w inny sposób na piśmie. Zwłoka w terminach realizacji reklamacji nie zachodzi w momencie gdy Sprzedający nie może wykonać czynności reklamacyjnych z powodów leżących po stronie kupującego. W takiej sytuacji Gwarant realizuje reklamację w nowym 30-dniowym terminie

O przyjęciu reklamacji do realizacji bądź uznania jej za niezasadną kupujący jest informowany niezwłocznie po dokonaniu oględzin mebla, bądź przesłanych zdjęć dokumentujących dane uszkodzenie mebla. W dokumentacji powinien znaleźć się również protokół reklamacyjny. W pozostałych przypadkach o postępowaniu reklamacyjnym kupujący zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny producenta usuwalna,  świadczenie będzie realizowane przez naprawę u Kupującego na miejscu, w pozostałych sytuacjach naprawa wyrobu odbędzie się w Fabryce producenta . O sposobie realizacji reklamacji decyduje przedstawiciel producenta.

Kupujący ma obowiązek wydania mebla, bądź jego części przedstawicielowi producenta w celu przewiezienia ich do serwisu i naprawy.  

Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy wad usuwalnych, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.

Producent nie ma obowiązku, dostarczenia mebla zamiennego, na czas realizacji reklamacji. W chwili gdy kupujący odmówi wydania wyrobu (lub jego części) do naprawy w siedzibie Producenta, bądź uniemożliwi jego naprawę, jest uznawane za rezygnację z uprawnień gwarancyjnych.

Kupujący traci również prawa gwarancyjne w momencie, kiedy dwukrotnie nie zaakceptuje terminu wizyty serwisu producenta.

Producent nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć (mebel z ekspozycji, uszkodzony itp.)

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA WOBEC ROSZCZEŃ KUPUJĄCEGO

 

W przypadku gdy przedstawiciel producenta stwierdził silne zabrudzenia tkaniny, skóry naturalnej bądź eko-skóry.

Stwierdzenie szkód powstałych w wyniku niewłaściwego przewożenia, przenoszenia i używania mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszelkie szkody i zniszczenia spowodowane przez zwierzęta.

Zalania mebli wodą lub innymi cieczami.

Stwierdzenie niewłaściwego wykonywania zabiegów czyszczenia i konserwacji pokryć tapicerowanych, podczas, których została uszkodzona powierzchnia ochronna skóry, tkaniny lub ekoskóry.

Producent nie odpowiada za odbarwienie materiału obiciowego, które są efektem migracji barwników z odzieży będącej w kontakcie z tapicerką.

Odkształcenia części wkładu piankowego powstałe w wyniku standardowego użytkowania mebla.

Naturalne zmarszczenia tkanin powstałe w trakcie prawidłowego użytkowania, które wynikają z naturalnych właściwości tkanin, oraz wkładu piankowego.

Wszelkiego rodzaju rozdarcia, zaciągnięcia, zadrapania tkaniny, ekoskóry bądź skóry naturalnej, które nie są wynikiem wady produkcyjnej tkaniny.

Mechacenie, kurczenie się, płowienie tkanin tapicerskich wynikających z techniki wykonania wyrobu oraz ich eksploatacji  przez kupującego.

Występujące fałdy i marszczenia w tkaninie obiciowej, jako cecha pożądana i zamierzona. Zewnętrzne  powłoki mebli wykonane z materiałów lub skór są luźne i miękkie, co jest spowodowane techniką wykonania Mebli.

Tkaniny obiciowe ze względu na swoją różną strukturę mogą wykazywać pewne cechy typowe takie jak: wrażliwość na dotyk, mienie się, uzależnione od układu włókien tkaniny oraz kąta padania światła, nawet w przypadku jednej partii tkaniny (np. mikrofibrylizacja włókien (piling), elektryzowanie się tkanin.)

 

CECHY NATURALNE NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI

 

Różnice w stopniu twardości poszczególnych elementów mebla, które mogą być spowodowane ich zróżnicowaną wielkością, lub zastosowaniem specyficznych rozwiązań technicznych.

Klient ma obowiązek pamiętać o dopuszczalnych różnicach w fakturze i odcieniu skóry naturalnej, a także wstępowaniu na niej charakterystycznych blizn, żył, znamion i różnic w grubości skóry. Są to bowiem specyficzne cechy dla skór naturalnych, które uznawane są jako potwierdzenie ich prawdziwości i zaletę.

Zmiany zachodzące naturalnie podczas standardowej eksploatacji mebla, które są następstwem upływu czasu i użytkowania typu: rozciąganie, marszczenie, przecieranie na szwach i miejscach najintensywniej użytkowanych oraz nabłyszczanie się skóry.

Różnice w odcieniach skóry oraz tkaniny, pomiędzy poszczególnymi elementami kompletu, które były produkowane w różnych okresach czasowych, bądź były nabyte w dużym odstępie czasowym.

Dopuszczalne różnice w odcieniu drewnianych elementów wynikające z naturalnego pochodzenia materiału.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

Meble powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami ich użytkowania. Należy  unikać siadania na podłokietnikach, stawania na siedziskach, oparciach lub pojedynczych listwach sprężynujących. Po meblach nie wolno również skakać.

Meble należy użytkować w suchych i zamkniętych pomieszczeniach, gdzie są zabezpieczone przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Optymalne warunki do użytkowania mebla to: wilgotność względna powietrza od 30-70%, temperatura od 15 do 25 ⁰C.

Mebli nie wolno ustawiać blisko źródeł ciepła, odległość minimalna wnosi 1m.

Ozdobne, widoczne drewniane elementy mebla należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. W zestawach wieloosobowych, trzeba pamiętać, o równomiernym użytkowaniu siedzisk, tak aby uniknąć różnic w wyglądzie i zużytkowaniu mebla.

Meble wypoczynkowe z funkcją spania, nie służą do codziennego spania. Funkcję spania traktuje się jako funkcję tymczasową.

Przed pierwszym rozłożeniem należy się upewnić, że zostały zdjęte zabezpieczenia transportowe.

Zabronione jest samodzielne rozkładanie i składanie funkcji mebli przez dzieci.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu tkaniny obiciowej z potem ludzkim, bądź olejami i tłuszczami pochodzenia roślinnego.